Enkel veiledning for å søke i TOW, bibliotekets litteraturdatabase

Gå til TOW («Tidemann on Web») for å gjøre søk i NGIs litteratursamling.

1. I TOWs søkeboks kan du søke på en bestemt tittel eller forfatter. Eller like gjerne et aktuelt emne i søkerutene «Fritekst» og «Emneord». Eksempelvis fenomenologi, som illustrert her:

2. Eksempelet over illustrerer for et søk i hele NGI-bibliotekets litteratursamling. Rullegardimenyen i søkeruten «Base» gir imidlertid en praktisk mulighet for å avgrense søket til enten «Tidsskrifter» eller «Bøker», som kan være nyttig:

3. MERK FØLGENDE:
Skriver du et søkeord i ruten for Fritekst, gir søket treff på alle dokument hvor dette ordet finnes i katalogposten. Men emnet er likevel ikke nødvendigvis sentralt i tekstens innhold.
Skriver du derimot et søkeord i ruten for Emneord, gjør du et mer spisset søk og får treff på tekster som er spesielt merket i katalogen med dette ordet som sentralt tema.
HER er oppdatert Emneordsliste for TOW-søk_03.10.2023