Budapest Gestalt Training Institute (BGI)

Gro Skottun deltok på Budapest Gestalt Training Institute (BGI) sin feiring av at de er blitt godkjent som treningsinstiutt av EAGT. NGI startet i 2010 utdanning av gestaltterapeuter i samarbeide med den ungarske gestalt organisasjonen HUG. I løpet av 22 år har BGI blitt et selvstendig institutt som har overtatt undervisningen i gestaltterapi. De har utviklet egen lærer- og veileder stab, undervisningsplaner og andre rutiner som er nødvendig for EAGT godkjennelse.

Vi gratulerer Budapest Gestalt Training Institute (BGI) som godkjent treningsinstitutt av EAGT.