Relasjonsledelse i organisasjoner

NGI_Relasjonsledelse i organisasjoner

Ettårig lederutviklingsprogram for deg som ønsker å utvikle dine relasjonelle ferdigheter som leder, organisasjonskonsulent, coach eller rådgiver.

Studieavgift*
37.500.-

Introduksjonskurs
2.800,-

Omfang
1-årig deltidsutdanning

Søknadsfrist
Løpende opptak

Oppstart
Høst 2022

Studiested
Sandvika

Timeplan

2022/2023

 

* Gjelder for studieåret 2022/2023
Registreringsavgift kommer i tillegg, kr. 1900.-. 

Gestalt som metode for leder- og organisasjonsutvikling har eksistert i over 40 år. I Norge er det en ung, men rik tradisjon for å bruke gestaltmetoder i organisasjoner. Forsvaret var blant de aller første som tok metoden i bruk i sin lederopplæring. Senere har den bredt om seg til ulike lederutviklingsprogrammer, til store virksomheter og ikke minst til privatpraktiserende konsulenter og coacher.

Vår tids stadig raskere endringstakt, bidrar til at metoden har blitt særlig etterspurt i organisasjoner hvor byråkrati og silotenkning må vike for flate strukturerer og agile arbeidsformer. Gestaltfagets relasjonelle fokus gir deg også kompetanse til å styrke den psykologiske tryggheten i organisasjonen.

Studiet bygger på forskningsbasert teori, og undervisningsformen er erfaringsbasert. Du bringer inn din egen erfaring og utvikler denne kontinuerlig ved å tilegne deg nye ferdigheter gjennom praksis og trening gjennom programmets seks samlinger.

Dersom du ikke har erfaring fra gestalt fra tidligere, kan du delta på et introduksjonskurs. På introduksjonskurs blir du kjent med de grunnleggende begrepene i gestalt og får en innføring i gestaltteori og metode.

For flere av tidligere deltakere har programmet gitt inspirasjon til å enten å begynne på skolens to-årige utdanning i Gestaltcoaching eller den fire- årige utdanningen i Gestaltterapi.

Programmet har som mål bl.a. at du

  • øker dine ferdigheter og din bevissthet om relasjonsledelse generelt, samt som metode for å få til gode relasjoner og godt samspill.
  • lærer prosessorientert organisasjonsutvikling og hvordan arbeide med konflikter som oppstår i en organisasjon.
  • tilfører organisasjonen du jobber i kunnskap som gjør den bedre i stand til å utnytte humankapitalen, og derved får økt inntjening og et triveligere miljø.

Programmet består av

  • Introduksjonskurs for deltakere som ikke har erfaring fra gestalt
  • Seks undervisningssamlinger. Disse bygger tematisk på hverandre.
  • Fem veiledningssamlinger á tre timer. Her får du veiledning på eget arbeid i smågrupper

 Opptakskrav
Generell studiekompetanse og relevant arbeidserfaring.
Søkere som ikke oppfyller utdanningskravet kan vurderes på grunnlag av realkompetanse.

  PRAKTISK INFORMASJON

Studieavgiften dekker:
– Undervisning og utstyr i forbindelse med undervisning
– Veiledning
– Kompendium
– Årsabonnement av Norsk Gestalttidsskrift

Studieavgiften dekker ikke:

– Litteratur utenom kompendium
– Registreringsavgift på kr. 1900,-