Smitteverntiltak i biblioteket

NGI–biblioteket er som vanlig åpent og betjent tirsdager og fredager.
Men for å minimere smitterisiko må du nå
1. så mye som mulig benytte våre tjenester i e-biblioteket:
  • Søk etter litteratur i TOW så du i forkant vet hva du ønsker å låne.
  • I TOW kan du også reservere bøker du vil låne og får hentebeskjed når de er ledige og kan hentes. (Se mer HER.)
  • Trenger du veiledning for oppgaveskriving? Bruk vårt digitale veiledningstilbud under VEILEDNING OG RETNINGSLINJER FOR OPPGAVESKRIVING i e-biblioteket, der står det om både litteraursøk, kildekritikk og kildehåndtering.
2. følge disse retningslinjene når du besøker oss:
  • Det skal maksimalt være 5 personer i biblioteket av gangen.
  • Hold minst 1 meter avstand til andre når du er her.
  • Berøringspunkter på publikums-PCen skal desinfiseres før og etter bruk. Desinfeksjonsmiddel og papir er tilgjengelig der.