NGIs studenter og ansatte har nå full e-tilgang til tidsskriftet Gestalt Review!

Getalt Review  er et internasjonalt rettet tidsskrift som er opptatt av teori- og praksisutveksling omkring gestalt. Fokus er på ulike nivå, fra individ, par, familier og grupper, til organisasjoner og samfunnet som helhet. Tidsskriftet publiserer også artikler som omhandler politikk, filosofi, kjønn og kultur.

Gestalt Review ble lansert i 1997, og er et fagfellevurdert tidsskrift som publiseres tre ganger årlig.

Følg lenken Elektroniske ressurser (fra NGI-bibliotekets hjemmeside) for å komme til NGIs tidsskriftsdatabase, der tilgangen til tidsskriftet er.