Øystein F. HovlandTerapistudent

: Oslo: +47 95 80 46 94 : oystein.f.hovland@gmail.com : https://www.oysteinhovland.no/

Øystein F. Hovland (f.1978), Gestaltterapeut NGF under utdanning

 

Livet kan være utfordrende, og noen ganger føler vi at vi sitter fast. Det å utforske utfordringene sammen med en profesjonell psykoterapeut, kan bidra til å sette ting i perspektiv. Ofte sitter vi fast i gamle og kanskje ubevisste måter vi tenker, handler og relaterer oss til andre på. Gjennom samtale om det som er utfordrende, og utforskning av det som skjer i terapirommet her og nå, kan du få et helt nytt syn på situasjonen du står i. Og som et resultat av dette, kan problemer endres til muligheter …

 

Jeg studerer på 3. året av totalt fire år og tar nå imot klienter i terapi som en del av utdanninga. Som medlem av Norsk gestaltterapeutforening går jeg selv regelmessig i veiledning til NGF-godkjent veileder. Vi møtes i mitt trivelige terapirom på Frogner i Oslo, vi kan gå tur i Frognerparken sammen eller vi kan møtes digitalt via Teams. Terapitimene varer i 60 minutter, og jeg har gunstige priser.

 

Varmt velkommen!