Martha Elvina FrislidBibliotekar

: Sandvika: 40481897: martha@gestalt.no

Martha Elvina Frislid (f. 1962) er NGIs bibliotekar og sørger for driften av skolens bibliotek. Hun har bachelorutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap (OsloMet, 2018).
Fra tidligere er Martha utdannet Cand.polit. med hovedfag i pedagogikk, og hun har mange års erfaring med fagskriving samt undervisning og veiledning av høgskolestudenter ved Høgskolen i Bergen. Hun har også allmennlærerutdanning og har undervist i grunnskolen.