Martha Elvina FrislidBibliotekmedarbeider

: 40481897: martha@gestalt.no

Martha Elvina Frislid (f.1962) arbeider ved NGIs bibliotek.

Hun er utdannet Cand.polit. med hovedfag i pedagogikk og har mange års erfaring med fagskriving samt undervisning og veiledning av studenter i lærerutdanningen ved HiB.
I dag studerer Martha bibliotek- og informasjonsvitenskap ved HiOA, ved siden av arbeidet ved NGI.