Lene Helweg-LarsenTerapistudent

: Oslo/Moss: 479 55 879

  Mangler du en å snakke med?
  Om deg
  Du har lyst å utforske deg selv, dine ressurser og muligheter. Kanskje trenger du innsikt for å kunne treffe valg eller sette grenser. Det kan hende at du kjenner på utenforskap eller strever med tanker om at du ikke strekker til – eller kanskje er du i en livssituasjon hvor du føler at du står fast og ønsker bevegelse.
  Om meg
  Jeg heter Lene, er gestaltterapeutstudent på 4. år. Jeg er midt i 50-årene og flyttet her til landet fra Danmark for godt og vel 10 år siden. Jeg har hatt lederjobb gjennom mange år og har opplevd hva det vil si å bli rammet av stress – jeg skammet meg, hadde vanskelig ved å be om hjelp, fikk prestasjonsangst, mistet helt troen på meg selv og hadde lenge en følelse av å stå fast.
  Gjennom gestaltterapi har jeg lært å forstå meg selv bedre – jeg har blitt mer romslig både overfor meg selv og overfor andre. Jeg synes jeg kan si at jeg har fått et bedre liv.
  Om terapien
  Ifølge gestaltteorien henger kropp, tanker og følelser tett sammen. Vi retter oppmerksomheten på kroppens signaler her og nå, og får nyttig informasjon som kan hjelpe oss videre når vi står fast. Vi påvirker hverandre, og du vil derfor oppleve at jeg deltar aktivt i samspillet med deg. Du får ikke løsninger eller svar fra meg, men gjennom samtale og kanskje også eksperimenter som eksempelvis rollespill, kan du øke din innsikt om deg selv, dine ressurser, følelser og reaksjoner – noe som kan hjelpe deg på din vei videre.
  Høres dette interessant ut for deg? Send gjerne en sms og jeg ringer tilbake snarest mulig. Jeg holder til i Oslo og i Moss, og tar 490 kr. per time (60 minutter).