Vil du abonnere på Norsk Gestalttidsskrift eller bestille enkeltnumre?

Tidsskriftet utkommer med to numre årlig
 • Abonnement koster kr. 400,- pr. år.
  Abonnenter får også e-tilgang til alle tidsskriftets årganger, helt fra 2004.Send e-post til ngi@gestalt.no for å tegne abonnement.
  (Se HER hvis du allerede er abonnent, men ennå ikke
  har ordnet med e-tilgangen.)
 • I løssalg er pris pr. tidsskrift kr. 220,-.
  Porto ved forsendelse kommer i tillegg.
Vi selger ut deler av den trykte tidsskriftsbeholdningen
til redusert pris:
 • Tidsskriftsnumre utgitt i 2011-2013 selges for kr. 100,- pr. stk.
 • Tidsskriftsnumre utgitt før 2011 selges for kr. 25,- pr. stk.

Kom innom oss i biblioteket for å kjøpe tidsskrifter (Kjørbokollen 30 i Sandvika, 3. etg.),
eller send din bestilling til bibliotek@gestalt.no.