Åpne e-ressurser

«Open access» er digitalt materiale med fri tilgang på Internett. Begrepet brukes særlig om vitenskapelig publisering, og henviser da til materiale som gjøres fritt tilgjengelig for alle – uten vederlag.
Nettressursene under er aktuelle for studier og forskning ved NGI

Noen ressurser er i fulltekst, med tilgang til hele artikkelen eller boka på Internett. På andre sider får du innblikk i hva artikler handler om, eller mulighet for oversiktssøking i databaser.

Merk at studenter og ansatte ved NGI har tilgang til supplementær bibliotekstøtte ved VID-biblioteket. Litteratur du finner fram til på sidene under, men som er uten open access, finnes kanskje i fulltekst hos VID-biblioteket. Da kan du få tak i litteraturen der.

 

Under er linker til bibliotek, søkebaser og tidsskrifter med Open Access 

BIBLIOTEK OG ANDRE SØKEBASER MED OPEN ACCESS:

Open Library 

Open Library er et onlineprosjekt som vil lage «en webside for hver bok som noensinne er utgitt» (Wikipedia). Flere aktuelle bøker for gestalt er tilgjengelig for å låne online i fulltekst der. Registrer deg i Open Library – «Sign Up» – så får du tilgang.

Idunn – tidsskriftsdatabase på nett

Idunn er Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform for fag- og forskningstidsskrifter. Plattformen består i dag av over 60 tidsskrifter fra de nordiske landene, og her kan du søke i over 28 000 kvalitetssikrede artikler innenfor en rekke fagområder, og nye artikler, utgaver og tidsskrifter blir løpende lagt til på nettstedet.

Omkring en tredel av tidsskriftene på Idunn har open access.

NOASP – Nordic Open Access Scholarly Publishing

Cappelen Damm Akademisk etablerte i 2015 en redaksjon for Open Access-publisering av tidsskrifter og bøker under navnet Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP). På NOASP publiseres vitenskapelige tidsskrifter, skriftserier, antologier og monografier.

I tidsskriftene publiseres fagfellevurderte artikler på engelsk, norsk, dansk eller svensk. Alle bokutgivelser er fagfellevurdert, og publiseres på norsk, engelsk, dansk eller svensk.

Helsebiblioteket.no
Helsebiblioteket.no er en offentlig finansiert nettjeneste som gir helsepersonell og studenter gratis tilgang til oppdatert, faglig kunnskap. Her finnes fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser og andre kunnskapsressurser å søke i for helsepersonell.

Som student eller ansatt ved undervisningsstedet Norsk Gestaltinstitutt Høyskole har du anledning til å registrere deg som personlig bruker ved Helsebiblioteket.no, og dermed få full tilgang til bibliotekets nettressurser. Bl.a. abonnerer de på over 3 000 tidsskrifter i fulltekst elektronisk.

Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle

I Nasjonalbibliotekets nettbibliotek finnes over 250 000 digitaliserte bøker, primært fra perioden 1800-2000. De fleste bøker som er utgitt på norsk i 2000 eller tidligere, kan leses i fulltekst her.  Søk direkte i Nasjonalbiblioteket.

I tillegg til den generelle tilgangen til digitale objekter i Nettbiblioteket går det an å få utvidet tilgang hvis:

  • du er i Nasjonalbibliotekets lokaler på Solli i Oslo.
  • du søker om tilgang i ditt lokale folkebibliotek.
  • du er vitenskapelig ansatt i UH-sektoren.

Merk også at NGI-bibliotekets database er lenket til nb.no. Så når du søker på en bok i samlingen vår,  får du samtidig også direkte tilgang til e-boka hvis den er åpen for fulltekstlesing i Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle.

***

TIDSSKRIFTER MED OPEN ACCESS:

Norsk Gestalttidsskrift

Norsk Gestalttidsskrift ble etablert i 2004 og utkommer med to utgaver årlig. Det er et vitenskapelig tidsskrift for formidling av gestaltteori, -metode og -praksis.

Artiklene i tidsskriftet gjenspeiler et stort mangfold i fagfeltet gjennom et vidt spenn av temaer og med forskjellige uttrykksformer og sjangere. Noen av artiklene tar utgangspunkt i studentoppgaver fra ulike studier ved Norsk Gestaltinstitutt (NGI). Andre artikler skrives særskilt for tidsskriftet, slik som fag- og forskningsartikler, intervjuer, bokomtaler og dikt. Du kan lese mer om tidsskriftet HER.

Overskriftslenken er til utgaver av tidsskriftet som er utsolgt i trykt versjon og derfor ikke lenger er i salg, men som har fått open access.

X

 

Fagmagasinet Gestalt

Tidsskriftet er Norsk Gestaltterapeut Forenings medlemstidsskrift som skal ivareta medlemmenes interesser. Samtidig retter tidsskriftet seg mot flere målgrupper enn kun gestaltterapeuter, det har som mål å gjøre fagfeltet gestalt tilgjengelig for alle som interesserer seg  for og ønsker mer kunnskap om relasjon, kontakt og psykoterapi i vår samtid. Tidsskriftet kom ut første gang i 2003 og alle utgaver med unntak av sist utgitte nummer, er fritt tilgjengelig online.

Gestalt utgis 1–2 ganger i året. Biblioteket har en liten beholdning av papirutgaver til utlån.

XX

 

Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Dette er et norskspråklig fag- og forskningstidsskrift om psykologi. Tidsskriftet utkommer med tolv nummer i året. Papirutgaver er til utlån i biblioteket, på nettsiden er alle utgaver fra og med 2004 åpent tilgjengelig i fulltekst.

Hvert nummer består av en tredel fagfellevurderte artikler. I tillegg publiserer tidsskriftet reportasjer, intervjuer, lettere fagstoff, bokanmeldelser og debatt. Noen utgaver er temanumre som samler bidrag fra sentrale forskere og aktører innen bestemte fagområder. Tidsskriftet har for eksempel laget slike utgaver om positiv psykologi, søvn, psykose, organisasjonspsykologi, relasjonell psykoanalyse, nevro-psykologi og menneskerettigheter.

XX

 

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening – i helsevesenet omtalt som Tidsskriftet – er et medisinsk tidsskrift som utgis 20 ganger i året på papir og på nett. Papirutgaver er til utlån i biblioteket, og på nettsiden er alle utgaver fra og med 2000 åpent tilgjengelig elektronisk i fulltekst.

Forskningsartikler i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftet publiserer også oversiktsartikler, nyhetsartikler og debatt om legers virke og utdannelse.

X

X

X

 

European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy

Tidsskriftet kom med første utgave i 2006. Deres mål er å tilby et tilgjengelig forum for forskning som fremmer teorien og praktiseringen av psykoterapi og støtter utøverorientert forskning. De vil gi rom for kvalitativ forskning som tar sikte på å utforske psykoterapeutisk praksis.

Tidsskriftsredaksjonen ønsker bidrag fra ulike metodiske og teoretiske synspunkter, samt relevante litteraturgjennomganger, kritiske undersøkelser av metodikk og filosofisk forskning. Det oppfordres spesielt til å levere kvalitative empiriske forskningseksempler.

European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy ønsker å oppmuntre til dialog og debatt innen et relativt ungt yrke. Redaksjonsteamet vil gjerne oppmuntre en ny generasjon forfattere/forskere til å dele sin forskningserfaring. Hvis du har en idé om en mulig artikkel, men du er usikker på hvordan du går frem, er du velkommen til å kontakte redaksjonen.

Suicidologi

Tidsskriftet Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet. Som eneste tidsskrift på dette feltet i Norden, har Suicidologi ca. 5000 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk praksis og med forebygging.

Primære målgrupper er helsepersonell og andre hjelpere, men også andre med interesse for selvmordsforebygging.

Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo.

 

X

X

International Journal of Psychotherapy

Tidsskriftet er internasjonalt ledende innenfor fagfeltet psykoterapi og reiser spørsmål omkring psykoterapeutisk praksis, faglig utvikling, teori og forskning. Det er relevant for psykoterapeuter og fagfolk i beslektede fagområder, akademikere og studenter.

International Journal of Psychotherapy ble etablert i 1996 og er et fagfellevurdert tidsskrift som utkommer med tre utgaver per år. Tidsskriftet blir publisert av European Association for Psychotherapy (EAP) som er paraplyorganisasjon for 128 psykoterapeutorganisasjoner fra 41 land, og har over 120.000 medlemmer.

Papirutgave av tidsskriftet er til utlån i biblioteket. På nettsiden er alle årganger tilgjengelig for salg elektronisk. Enkeltartikler har også open access og er fritt tilgjengelig.