Norsk Gestalttidsskrift, Årg. XVIII, Nr. 1, Vår 2021 er kommet!

Årets vårutgave av NGIs tidsskrift kan leses på nett nå. Abonnenter har tilgang via innlogging med sitt passord og NGI-studenter via bibliotekets tidsskriftsdatabase.

Trykt tidsskrift vil kunne lånes i biblioteket, eller også kjøpes hos oss for kr. 220. Ta gjerne kontakt! (bibliotek@gestalt.no)
___

Studenter på utdanningene i Gestaltterapi og Gestaltcoaching får det trykte tidsskriftet i alle sine aktive studiesemestre, og det pleier da å bli delt ut på studiesamling. Hvis du ønsker, kan du etter avtale nå komme innom i bibliotekets åpningstid for å hente vårens tidsskrift. Eller du kan vente til neste fysiske studiesamling og få det da.

Abonnentene får som alltid det trykte tidsskriftet tilsendt.