Fysisk tilgjengelighet til NGI-biblioteket under korona

På grunn av koronasituasjonen holder bibliotekaren i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer delvis hjemmekontor nå.

Tirsdager er derfor dagen nå for å avtale besøk i biblioteket framover. Tirsdag blir også dagen jeg sender i post bøker dere har avtalt for om dette.

Fredager holder jeg hjemmekontor. Da kan dere selvfølgelig også kontakte meg på tlf. 404 81 897 fra kl. 8.30-15 ved behov for muntlig veiledning. Merk at du i tillegg kan finne svar på mange spørsmål i NGIs e-bibliotek.

Gode ønsker framover fra Martha (bibliotekaren)