Et aktuelt lesetips fra biblioteket!

Flere bibliotekbrukere har vært innom i det siste og spurt etter artikler/tekster om Salomo Friedlaenders begrep ‘Creative Indifference’ som er sentralt innenfor gestalttenkning.

***
I boka Creative license: The art of gestalt therapy (Spagnuolo Lobb & Amendt-Lyon (red.), 2003) er det mange gode grunnlagsartikler for gestalt.
Ett av kapitlene i denne boka, er Ludwig Frambachs tekst «The Weighty World of Nothingness: Salomo Friedlaender’s “Creative Indifference”».

 

Velkommen til å låne boka i biblioteket!

*****

Dette er noen av de andre artiklene i boka:
  1. On the Other Side of the Moon: The Import of Implicit Knowledge for Gestalt Therapy (Daniel Stern)
  2. Creative Abilities and the Art of Living Well (Malcolm Parlett)
  3. Contact and Creativity: The Gestalt Cycle in Context (Gordon Wheeler)
  4. Embodying Creativity, Developing Experience: The Therapy Process and Its Developmental Foundation (Ruella Frank)
  5. Blocks to Creativity in Organizations (Edwin C. Nevis)