Reservering av medier du ønsker å låne

Du kan reservere litteratur du vil låne enten ved frammøte i biblioteket eller online via TOW. Hvis det du vil låne er utlånt, setter vi deg gjerne på venteliste. Og så får du SMS-melding fra biblioteket når litteraturen blir ledig for deg og kan hentes.
  • Via TOW, kan du selv både reservere og bestille det du ønsker å låne. Hvis dokumentet er uten venteliste, vil det da stå klart for deg til utlån og henting så snart biblioteket er åpent etter at du har lagt inn bestillingen.
  • Logg på TOW for å reservere litteratur online, der kan du benytte TOWs reserveringsfunksjon. Se illustrasjonen her med forklaring: