Ønsker du å låne eller returnere medier utenom bibliotekets betjente åpningstid?

For å returnere lånt materiale har vi et innleveringsskap som står rett utenfor instituttets inngangsdør:

 

 

Her kan du returnere bøker og annet
når biblioteket er stengt.

 

 

 

 

 

Det er også mulig å låne utenom bibliotekets ordinære åpningstid. Da må du be om hjelp fra kontorpersonalet eller en lærer for å komme inn i biblioteket. Så må du gjøre følgende:
  • Selv finne det du ønsker å låne.
  • Legge en lapp til bibliotekaren på skranken i biblioteket om hva du har lånt med deg (post it-lapper og penn ligger tilgjengelig der).
  • På lappen må du skrive
    1.  hvem du som låner er (fornavn, etternavn og klasse),
    2. hva du har lånt med deg (boktittel, tidsskrift etc.) samt
    3. STREKKODENUMMERET som finnes på en klistrelapp i boken/tidsskriftet du låner!
Strekkodenummeret – med SJU sifre! – er nødvendig for å identifisere hva du har lånt. Slik ser strekkodelappen ut:

Alle medier i biblioteket er utstyrt med en slik 7-sifret strekkode som identifiserer det i bibliotekbasen. Strekkodelappen er plassert enten på baksiden av boken/tidsskriftet eller foran på innsiden av omslaget. NB: IKKE gjør feilen med å skrive ISBN-nummeret til en bok i stedet hvis du låner ut på egenhånd!