Per Terje NaalsundHøyskolelektor

: Sandvika: 40236034: per.terje.naalsund@gestalt.no

    Per Terje Naalsund underviser ved grunnutdanningen på terapistudiet ved NGI.

    Han er utdannet gestaltterapeut fra NGI (2019) og går nå også på etterutdannelsen. Fra før er han utdannet litteraturviter (1999) fra Universitetet i Oslo og har gjennomført fagforfatterstudiet (2008) ved Høyskolen i Oslo.

    Etter litteraturstudiene var han engasjert i arbeid med å gjøre kunstfag viktigere i norsk skole, blant annet gjennom Fellesrådet for kunstfagene i skolen og Den kulturelle skolesekken. Han har jobbet ved Norsk filminstitutt med bruk av film i skolen og har undervist i animasjonsfilmskaping. Han har siden vært kontaktlærer ved ungdomsskole og barneskole på Nesodden, og etter gestaltterapistudiene også to år som sosiallærer.

    Han er redaktør for Gestaltterapeuten, som er Norsk gestaltterapeutforenings årbok og nettsted, og har egen praksis som terapeut i Oslo og på Nesodden.