Marte MalmeHøyskolelærer

: Sandvika: Marte.Malme@gestalt.no

    Marte Malme (f. 1976) er gestaltterapeut og gestaltveileder utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Hun har tatt videreutdanning innen Developmental Somatic Psychotherapy ved Ruella Franks Centre for Somatic Studies, New York/Stockholm. I tillegg er hun akkreditert som coach og veileder i Gestaltpraktiserende i Organisasjon, og har et verv i Faglig etisk råd for Norsk Gestaltterapeut Forening. Marte har egen praksis i Oslo der hun tar imot individuelle klienter og par, samt klienter fra organisasjons- og næringsliv.

    Tidligere jobbet Marte med strategi og utvikling i ulike større offentlige organisasjoner. Hun har hatt fagansvar for utvikling av scenekunstfeltet i Akershus fylkeskommune og blant annet vært medforsker ved Mediefabrikken og Arbeidsforskningsinstituttet. Videre har hun lang erfaring som teaterpedagog med barn, unge og voksne.

    Marte er også utdannet innen teater- og litteraturvitenskap og dramapedagogikk ved høyskole og universitet i Oslo og Bergen.