Kjersti Mørkved JåsundHøyskolelektor

: Sandvika: 913 59 081: kjersti@gestalt.no

Kjersti Mørkved Jåsund (f. 1972) underviser ved terapiutdanningen ved NGI.

Kjersti har fireårig utdanning som gestaltterapeut fra NGI (2010). I tillegg har hun hovedfag i idéhistorie fra Universitetet i Oslo, der hun skrev hovedfagsoppgave om Erich Fromm og neofreudianismen. Kjersti har også studert ikke-voldelig kommunikasjon og ledet grupper i denne konflikthåndteringsmodellen over flere år. Hun har også vært med å drive Oslo zencoaching-senter, hvor hun jobbet som coach og kursholder.

Kjersti driver egen praksis som gestaltterapeut på Majorstuen. Det har hun gjort siden 2011. Siden 2015 har hun også jobbet som gestaltterapeut innenfor bedriftshelsetjenestene Medipluss og Stamina. Kjersti har også erfaring som miljøterapeut ved psykiatrisk akuttavdeling.