Kenneth Fløistad EllefsenFørsteamanuensis

: Sandvika: +47 92666870: Kenneth.Ellefsen@gestalt.no

    Kenneth Fløistad Ellefsen (f. 1982) er ansatt som førsteamanuensis.

    Kenneth gjennomførte den fireårige gestaltterapiutdanningen i 2022. I tillegg har han en mastergrad i teologi fra MF vitenskapelig høyskole (2007) og en mastergrad i pedagogikk fra NLA Høyskolen (2014). Han har også et årsstudium i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering fra Universitetet i Sørøst-Norge. I 2021 fullførte han doktorgraden (PhD) i teologi ved MF vitenskapelig høyskole.

    Kenneth har i nærmere 20 år undervist på høyskolenivå innen teologi og religionskunnskap. Han har hatt flere undervisningsopphold i Peru og Japan.

    Siden 2021 har han drevet en liten gestaltpraksis, først i Lillestrøm og deretter i Oslo.

    Kenneths faglige interesser er skjæringsfeltet mellom gestaltterapi og spiritualitet, konfluent pedagogikk og gruppeterapi.