Elisabeth RøstDaglig leder

: Sandvika: 918 35 915 | 22 59 16 50 : elisabeth@gestalt.no

Elisabeth Røst (f.1960) har sin yrkesfaglige bakgrunn i det private næringsliv hvor hun blant annet har vært leder. Hun har i mange år arbeidet som HR rådgiver med ansvar for rekruttering, opplæring, veiledning, leder- og organisasjonsutvikling. Hun har sin formelle utdannelse innenfor markedsføring, organisasjonsutvikling og ledelse. I tillegg  har hun fireårig utdanning i gestaltterapi (NGI, 2004), toårig etterutdanning for terapeuter (NGI 2006) samt toårig veilederutdanning (NGI 2014). Elisabeth arbeider også i egen praksis som gestaltterapeut.