Ann Dzidra KunishHøyskolelektor

: Sandvika: ann@gestalt.no

Jeg er født i USA i 1964 og flyttet til Norge i 1987. Jeg begynte mitt yrkesliv som profesjonell orkestermusiker i Norge og jobbet med utøvende musikk i 12 år. Jeg har bachelor- og mastergrader i musikk fra henholdsvis USA (1987) og Norges Musikkhøgskole i Oslo (1991) i tillegg til en mastergrad østasiatisk lingvistikk (kinesisk) fra UiO (2011).Jeg er utdannet coach og psykoterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI), der jeg nå er høyskolelektor. Jeg har tatt skolens toårig etterutdanning for gestaltterapeuter og er under utdanning der nå som veileder. I perioden 2019-2022 tar jeg en videreutdanning ved Istituto di Gestalt i Italia. Sistnevnte er fokusert på psykiske lidelser (psykopatologi) sett fra et gestaltperspektiv.