Organisasjonslæring og lederutvikling

Jobber du som leder?
Ønsker du deg en fremtidig lederstilling eller jobber du med organisasjonsstøtte/lederutvikling?
Da er dette studiet for deg!

 

Pris pr. studieår*
62.000.- / 31.000.- pr. semester.

Omfang
2-årig deltids utdanning.

Studiepoeng
Studiet søkes normert til 40 studiepoeng.

Søknadsfrist
1.aug. 2021

Oppstart
Oktober 2021

Studiested
Sandvika

Timeplan

2021/2022

Gestaltorientert

organisasjonslæring og lederutvikling

Vi tilbyr ny utdanning i organisasjonslæring og lederutvikling. Utdanningen er et samarbeid mellom Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) og Dvergsdal Consulting (DC).

DC har i en årrekke levert organisasjonslærene prosesser i en rekke bedrifter og NGI har i mange år undervist i gestalt i organisasjoner.

Denne høyskoleutdanningen vil øke studentens kompetanse gjennom et utvidet perspektiv på ledelse og læring. Utdanningen skal gjøre studenten i stand til å skape et praktisk og teoretisk grunnlag for å utarbeide og gjennomføre endringsprosesser i organisasjoner.

Studenten vil få pedagogisk innsikt i hva som skaper læring. Hen vil også lære å beherske metoder som stimulerer til vekst for individer, grupper og organisasjoner.

I utdanningen legges det særlig vekt på

  • Utvidelse av kompetanse vs. å reparere svakheter
  • Fundamentale oppdagelser vs. å korrigere enkelthandlinger
  • Oppdage gjennom læringsimpulser vs. å bli lært
  • Karakterbyggende læring vs. å fylle verktøykassa
  • Læring innenfra vs. fokus først og fremst på generell kunnskap utenfra
Hvorfor velge denne utdanningen?

I denne utdanningen legger vi vekt på utvidelsesperspektivet. Du vil lære mer om deg selv, hvordan du relaterer, kommuniserer, bygger tillitt og med det utvider du din kompetanse. Utdanningen skal bidra til bevisstgjøring på perspektiv, programkomposisjon, metode og pedagogikk.


Praktisk informasjon

Utdanningen består av fem samlinger á tre dager per år, over to år. Undervisningen vil foregå i liten og stor gruppe der to eller flere lærere vil undervise sammen eller parallelt.

Sted: Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, Kjørbokollen 30, 1337 Sandvika

Studieavgiften dekker:
– Undervisning og utstyr i forbindelse med undervisning
– Kompendium
– Eksamensavgift for 1. forsøk av års avsluttende eksamen i 1.år
– Årsabonnement av Norsk Gestalttidsskrift

Studieavgiften dekker ikke:
– Litteratur utenom kompendium
– Registreringsavgift på kr. 2.900.-. Kun første studieår.
– Eksamensavgift for muntlig og skriftlig eksamen i 2. år kr. 1.250.-
per eksamen.
– Eksamensavgift hvis eksamensforsøk 2. og 3. benyttes.