Organisasjonslæring og lederutvikling

Nytt studium i organisasjonslæring og lederutvikling som utfordrer tradisjonelle lederutviklingsprogram

Jobber du som leder?
Ønsker du deg en fremtidig lederstilling eller jobber du med organisasjonsstøtte/lederutvikling?

Da er dette studiet for deg!

Pris pr. studieår*
62.000.- / 31.000.- pr. semester.

Omfang
2-årig deltids utdanning.

Studiepoeng
Studiet søkes normert til 40 studiepoeng.

Søknadsfrist
1 august 2022

Oppstart
Høst 2022

Studiested
Sandvika

 

 

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) og Dvergsdal Consulting (DC) starter opp et nytt studium høsten 2021.
DC har i en årrekke levert organisasjonslærene prosesser i en rekke bedrifter og NGI har i mange år undervist i gestalt i organisasjoner.

Utdanningen tilbyr et nytt perspektiv og pedagogisk tilnærming til organisasjonslæring og lederutvikling der gestalt ligger til grunn for det metodiske rammeverket i undervisningen. Vi kombinerer ledelse og strategi med personlig utvikling gjennom erfaringsbasert undervisning. Studentene vil erfare varierte pedagogiske metoder og perspektiv som understøtter den erfaringsbaserte læringen.

I studiet vektlegges personlig utvikling der konteksten er ledelse og organisasjonslæring, noe som skiller denne utdanningen innenfor andre tilbud innen feltet. Studenten vil få praktisk og personlig innsikt i metoder og ferdigheter, samt økt kompetanse i ledelse og  organisasjonsarbeid.

Det legges særlig vekt på

  • Utvidelse av kompetanse vs. å reparere svakheter
  • Fundamentale oppdagelser vs. å korrigere enkelthandlinger
  • Oppdage gjennom læringsimpulser vs. å bli lært
  • Karakterbyggende læring vs. å fylle verktøykassa
  • Læring innenfra vs. fokus først og fremst på generell kunnskap utenfra
Hvorfor velge denne utdanningen?

I utdanningen legger vi vekt på utvidelsesperspektivet. Du vil lære mer om deg selv, hvordan du relaterer, kommuniserer, bygger tillitt og med det utvider du din kompetanse. 

Du  vil få pedagogisk innsikt i hva som skaper læring og lære å beherske metoder som stimulerer til vekst for individer, grupper og organisasjoner.

Du blir mer bevisst egne styrker og ressurser som kan benyttes i ulike situasjoner og roller.

Utdanningen vil gjøre deg i stand til å skape et praktisk og teoretisk grunnlag for å utarbeide og gjennomføre endringsprosesser i organisasjoner.

Det vil være tett oppfølging av lærere og veiledere gjennom utdanningen for å sikre bærekraftig personlig utvikling og oppmerksomhet på dine styrker og muligheter.


Dagrun Dvergsdal, administrerende direktør i Dvergsdal Consulting AS:

«Dette studiet kommer til å gi deg mulighet til å realisere mål du setter
  deg som leder og/eller organisasjonsutvikler.«

 

 

Praktisk informasjon

Utdanningen består av fem samlinger á tre dager per år, over to år. Undervisningen vil foregå i liten og stor gruppe der to eller flere lærere vil undervise sammen eller parallelt.

Sted: Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, Kjørbokollen 30, 1337 Sandvika

Studieavgiften dekker:
– Undervisning og utstyr i forbindelse med undervisning
– Kompendium
– Eksamensavgift for 1. forsøk av årsavsluttende eksamen i 1.studieår.
– Årsabonnement av Norsk Gestalttidsskrift

Studieavgiften dekker ikke:
– Litteratur utenom kompendium
– Registreringsavgift på kr. 2.900.-. NB! Betales kun første studieår.
– Eksamensavgift for muntlig og skriftlig eksamen i 2. år kr. 1.250.-
per eksamen.
– Eksamensavgift hvis eksamensforsøk 2. og 3. benyttes.