IDG-veileder Infoboks

Pris*
62.000.-

Omfang
1-årig deltids utdanning.

Søknadsfrist

Oppstart
Høst 2024

Sted
Sandvika

Timeplan

* Gjelder for året 2023/2024
Registreringsavgift kommer i tillegg
, kr.1900,-