IDG Veileder

Bli veileder for indre bærekraft i din bedrift

I dette programmet får du muligheten til å utvikle ferdigheter for implementering av FNs bærekrafts mål gjennom IDG (Inner Development Goals) og gestalt som metode i arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling.

Mål og målgruppe

Utdanningen skal ruste kandidatene til å veilede en bedrift/organisasjon til hvordan implementere FNs bærekraftsmål ved hjelp av gestaltmetode og IDG. Studenten oppfordres til å ha et IDG-prosjekt som case gjennom programmet.

All e som arbeider med lærings- og utviklingsprosesser i bedrifter/organisasjoner.

Andre interesserte er også velkommen.

Pris* 62.000.- Omfang 1-årig deltids utdanning. Søknadsfrist Oppstart Høst 2024 Sted Sandvika Timeplan * Gjelder for året 2023/2024 Registreringsavgift kommer i tillegg, kr.1900,-

Programmet gir kunnskap om:

  • Grunnleggende gestaltteori og -metode
  • IDGs verktøykasse

Studenten kan utvikle ferdigheter i:

  • Å anvende gestaltteori og -metode
  • Å anvende indre utviklingsmål (IDG)

Studenten får erfaring med:

  • Rollen som IDG-veileder med gestalttilnærming som metode
  • Å motta veiledning på eget arbeid
  • Å integrere tidligere utdanning, yrkes- og livserfaring med IDG filosofi, gestaltteori og -metode

Studenten oppfordres til å ha et IDG prosjekt i egen bedrift/organisasjon parallelt med studiet. Studenten deltar i veiledningsgruppe som en del av studiet, hvor studenten får veiledning på sitt IDG prosjekt. På den måten får studenten og bedriften/organisasjonen direkte nytte av undervisningen.

I utdanningen er det fire veiledningssamlinger hvor studenten mottar veiledning i egen veiledningsgruppe. Veiledning på eget arbeid hjelper studenten å knytte sammen og integrere teori, metode og praksis. På den måten får studenten og organisasjonen direkte nytte av undervisningen i egen utviklingsprosess.

Undervisningsprogram for 2023-2024, fem undervisningssamlinger

Å være– å erfare i egen prosess

Å tenke– å tenke i et holistisk perspektiv

Å relatere– å være i relasjon- god form

Å samarbeide– sosiale egenskaper

Å handle– å gjennomføre endring

Lærere på programmet er:

Christin Winther, Hans Morten Skivik, Ann Kunish, Tom Albertsen og Kjersti Mørkved Jåsund.

PRAKTISK INFORMASJON

Inkludert i prisen:
– Fem undervisningssamlinger hvorav to samlinger à to dager og tre samlinger à tre dager.
– Fire veiledningssamlinger à fem timer.

Inkluderer ikke:
–  Litteratur utenom kompendium
– Registreringsavgift på kr.1900,-

Søk her

IDG Veileder