Introduksjonskurs

test03

Introduksjonskurs
Kurset er en introduksjon til gestalt, for deg som…..

Temaer på kurset

 

Pris
Price

NOK 26.800,-
+ registration fee NOK 1.900,-
Total: 28.700,-
Includes supervision

Søknadsfrist
Deadline for application

 

Oppstart
Start

Fall/Høst 2023

Studiested/Location
Sandvika

 

  • Gestaltdiagnoser og paradigmer.
  • Gestaltdiagnostikk vs. medisinsk diagnostikk.
  • Grupper, ulike teoretiske modeller og metoder i praksis.
  • Par terapi.
  • Seksualitet og seksuell identitet som del av en relasjon.
  • Hva virker i psykoterapi, arbeide med «dårlige» klienter.
  • Felt teori i praksis. Felt teori, sammen med fenomenologi og dialog, er en av de viktigste grunnpilarene i gestaltterapi, og kanskje gestaltterapiens mest særpregede og originale innsikt.
  • Gestalt og arbeid med traumesituasjoner.
  • Stol-arbeid. En grundig gjennomgang hvordan bruke stol-arbeid i terapi. Arbeid med indre dialoger.

 

Lærere

Daan van Baalen, Gro Skottun, og gjestelærere