Endring for noen dager med betjent bibliotek høst 2023

 • Uke 38: Biblioteket er betjent onsdag 20. september
  (og ikke tirsdag 19. september).
 • Uke 43: Biblioteket er betjent onsdag 25. oktober
  (og ikke tirsdag 24. oktober).
 • Uke 47: Biblioteket er betjent onsdag 21. november
  (og ikke tirsdag 20. november).
 • Uke 50: Biblioteket er betjent onsdag 13. desember
  (og ikke tirsdag 12. desember).

Ellers er biblioteket som vanlig betjent tirsdager og fredager fra kl. 8.30–15.00.