Studenter tilbyr terapi, coaching og veiledning

Studenter i terapiutdanningens 3. og 4. studieår tilbyr terapi til redusert pris,
Studenter i coachingutdanningens 2. studieår tilbyr coaching til redusert pris og
Studenter i veilederutdanningen tilbyr veiledning til redusert pris.

Du må selv ta kontakt med den du ønsker å avtale tid med.

 

 

 

 

 

 

 

Her finner du oversikten over studenter som tilbyr Terapi.

Her finner du oversikten over studenter som tilbyr Coaching.

Her finner du oversikten over studenter som tilbyr Veiledning