Vigdis Kraft JensenHøyskolelærer (permisjon)

: Sandvika: 928 88 051 : vigdis@gestalt.no

Vigdis Kraft Jensen (f.1965) startet som lærer ved NGI høsten 2010.Hun er utdannet sosionom med mange års erfaring fra barnevern og sosialt arbeid. Hun har blant annet erfaring fra krisesenter, ungdomsinstitusjoner, familievernkontor og psykiatri. Vigdis var ferdig utdannet gestaltterapeut ved NGI i 2000 og avsluttet toårig etterutdanning for gestaltterapeuter i 2005.

Vigdis har i mange år undervist i gestaltterapi og profesjonell samhandling ved Institutt for helhetsmedisin, hvor hun er ansatt som rektor i 50% stilling. Hun er tilknyttet Høgskolen i Oslo som veileder og kontaktlærer for studenter ved bachelor utdanningen i sosialt arbeid. De siste ti årene har hun drevet egen praksis med individuell terapi, par og grupper, i terapifellesskapet www.3-stoler.no