Laima ArmonieneTerapistudent

: Hønefoss og digitalt : +47 968 53 725: laima.gestalt@gmail.com : https://system.easypractice.net/book/laima

    Jeg er tredje år gestaltterapi student og i samarbeid med Caritas Hønefoss tilbyr støttesamtaler og samtaleterapi.

    Født i 1965, tidligere utdannet sykepleier og medisinsk biolog.

    Jeg kan støte deg i vanskelige livs situasjoner, relasjonsutfordringer, ensomhet og jeg kan møte deg med likeverd og respekt når du føler deg sårbar, har lav selvtillit, angst eller redsel for å ikke være bra eller god nok.