Kaspar Hofgaard BakkenGestalt coach student

: Oslo: 47854446: kaspar.bakken@hotmail.com

Kaspar er spesielt interessert i å støtte unge mennesker til å finne en dypere mening og tilfredshet med livet. Han underviser i yoga og meditasjon. Jobber han har hatt i skole og fritidsordningen har gitt han mange erfaringer med barn og ungdom.

Tidlig i 20-årene reiste han mye og plukket opp mange erfaringer fra ulike miljøer. Han har et bredt spekter av erfaringer, fra jobb på cafe på Island, til å leve som munk i tempel i Korea.