Karin ReffKontormedarbeider

: Oslo: 22 59 16 50: ngi@gestalt.no

Karin Reff (f.1947) er utdannet siviløkonom og er kontormedarbeider ved NGI. Hun har blant annet ansvaret for søknadsbehandling og fakturering. Hun har vært ansatt ved NGI i lang tid, og har mye kunnskap om virksomheten.