Jon Eivind AmundsenHøyskolelærer

: Oslo: 928 86 692: joneivind@gestalt.no

Jon Eivind Amundsen (f.1965) er utdannet cand.mag. og har i mange år jobbet med fysisk og psykisk funksjonshemmede ungdommer og voksne. Han har pedagogisk erfaring fra arbeid med barn og ungdom med sammensatte lærevansker, som lærer og klassestyrer i ungdomsskolen og som pedagog/avdelingsleder i skolefritidsordningen. Fra 1995 til 2002 var han tilknyttet SDI Media Scandinavia i Stockholm som frilans oversetter/tv-tekster. Han har også erfaring fra akuttpsykiatrisk avdeling ved Gaustad og Ullevål sykehus. I 2003 var han ferdig med den fireårige terapeututdanningen ved NGI. Han har vært tilknyttet lærerstaben ved instituttet siden 2005.

Jon Eivind har arbeidet som gestaltterapeut med egen praksis siden 2003, med hovedvekt på individuell terapi og parterapi. Han har kontor på et legesenter og samarbeider med legene der. Siden 2003 har han ved siden av terapeutpraksisen jobbet deltid ved Follo akutt-team, et ambulerende akuttpsykiatrisk og tverrfaglig team.