Geir DaleHøyskolelektor

: Oslo: 901 27 376: geir@gestalt.no

Geir Dale (f.1968) underviser i terapiutanningen, coachingutdanningen, etterutdanningen, traumearbeid og organisasjon og ledelse ved NGI.

Geir er utdannet statsviter med MSc i International Relations fra London School of Economics (1994) og Cand.Polit. fra Universitetet i Oslo (1997), med spesialisering på freds- og konfliktstudier. Han er gestaltterapeut fra NGI (2002) med videreutdanning (2004), og fulgte veilederutdanningen (2004-2006). Han har videreutdanning i systemoppstillinger (2001-2009), med fokus på familier og bedrifter/organisasjoner, og arbeid med traumer som sosiale/relasjonelle fenomener.

Geir er forfatter av boken «Fra konflikt til samarbeid» som er en grunnbok i konfliktarbeid med ungdom.» (Cappelen, 2006). Han er medforfatter i boken «Grenser for alt. Kritiske perspektiver på norsk utenrikspolitikk.» (Spartakus, 2000) og har utgitt videodokumentaren «Unge flyktninger og fredelige samuraier. Konfliktverksted med ungdom i asylmottak.», samt medfølgende veiledermanual og arbeidshefte (Utlendingsdirektoratet, 2009).
Geir har lang erfaring fra arbeid på ulike arenaer som fasilitator, megler/konfliktbehandler, og veileder i konflikthåndterings-, endrings- og utviklingsprosesser. Som leder for Gatemegling i Oslo (Konfliktrådet og Oslo Røde Kors) over flere år, arbeid i asylmottak over hele landet, samt fra arbeid i bl.a. Indonesia, Tyrkia, Albania, Hellas, Polen og Gabon har han opparbeidet erfaring med møter og samarbeid på tvers av identitetsgrupper og kulturer i bedrifter, organisasjoner og det offentlige rom. Han arbeider som rådgiver i bedrifter og organisasjoner, med familier og par, og har et engasjement i arbeid med barn og ungdom.