Elisabeth EieVeileder

: Sandvika: 920 31 805: eeie@me.com

Elisabeth Eie (f.1952) er opprinnelig utdannet ernæringsfysiolog og sosialantropolog (Can Mag, 1979) ved UiO. Hun har tyve års erfaring fra internasjonal bistand og utvikling, herunder seks år som ass. stedlig representant for NORAD i Bangladesh og Pakistan, fire år som rådgiver i NORAD sentralt, og fem år som leder av Forum for kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS).
Interessen for menneskets personlige utvikling – også som grunnlag for samfunnsutviklingen, bidro til en kursendring mot gestaltstudiene i en alder av 45 år. Elisabeth fullførte grunnutdanningen ved NGI i 2001 og fortsatte med videreutdanning i gestalt innen organisasjonsutvikling (NGI/IGOR) og veilederutdanning (sertifisert veileder, 2006). Elisabeth har også gjennomført to-årig deltidsstudie i Somatic Developmental Pschotherapy hos Ruella Frank i New York (2009-2010). Elisabeth er medlem av det europeiske gestaltterapeutforbundet EAGT. Innehar European Certificate of Psychotherapy (ECP).

Elisabeth har hatt egen fulltidspraksis siden 1999, og driver Gestal Sentrum i Oslo sammen med en kollega. Hun tilbyr terapi for enkeltindivider, par og grupper, samt veiledning og coaching, både på norsk og engelsk. Hun har videre vært aktiv i organisasjonsarbeidet, herunder leder for studentforeningen i sitt første år, og senere NGFs representant i Norsk forbund for psykoterapi (NFP) i perioden 2002-2008. Hun veileder ved NGI fra skoleåret 2008/2009.