Daan van BaalenFørstelektor

: Sandvika: 900 36 097: daan@gestalt.no

Daan van Baalen (f.1942) var med på å starte Norsk Gestaltinstitutt i 1986 hvor han i dag underviser og veileder. Daan er utdannet lege (1971 i Nederland), gestaltterapeut (1975 i Nederland), gruppeanalytiker (1983 i Nederland) og psykosynteseterapeut (1981 i London). Daan oppnådde tittelen førstelektor i desember 2011. Han har 10 års erfaring innen allmennmedisin som lege og psykoterapeut. Fra 1984 arbeidet han med forskningsprosjektet «Cancer and Psychotherapy» på Erasmus universitetet, Rotterdam, hvor han bl.a. arbeidet psykoterapeutisk med kronisk syke pasienter. I perioden 1979 til 1995 var han leder og lærer ved det Hollandsk-Belgiske gestaltinstituttet Multi-di-Mens. Han har undervist internasjonalt i mange år og innehatt flere verv i forskjellige nasjonale og internasjonale organisasjoner innenfor gestalt og psykoterapifeltet. Daan har publisert flere artikler nasjonalt og internasjonalt om gestaltterapi, gestaltdiagnostisk tenkning og forskning i organisasjoner, som er oversatt til flere språk.

Han er medlem av skolens FOU utvalg og hans forskningsområde for tiden er å validere et gestaltdiagnoseskjema til bruk i forskning. Han har fått støtte fra skattefunn i tre år til dette prosjektet.