Daan van BaalenFørstelektor

: Oslo: 900 36 097: daan@gestalt.no

Daan van Baalen (f.1942) var med å starte Norsk Gestaltinstitutt i 1986, og er i dag medeier av NGI as. Han er gestaltterapeut, veileder og lærer ved instituttet. Han innehar European Certificate of Psychotherapy (ECP).

Daan er utdannet lege (1971 i Nederland), gestaltterapeut (1975 i Nederland), gruppeanalytiker (1983) og psykosynteseterapeut (1981 i London). Han har 10 års erfaring innen allmennmedisin som lege og psykoterapeut. Fra 1987 arbeidet han med forskningsprosjektet «Cancer and Psychotherapy» på Erasmus universitetet, Rotterdam, hvor han bl.a. arbeidet psykoterapeutisk med kronisk syke pasienter. I perioden 1979 til 1995 var han leder og lærer ved det Hollandsk-Belgiske gestaltinstituttet Multi-di-Mens. Daan oppnådde tittelen førstelektor i desember 2011.

«Jeg er spesielt opptatt av å videreutvikle gestaltterapi og å bruke terapiformen i en videre sammenheng enn individuell terapi alene, for eksempel i parterapi, gruppeterapi, organisasjoner, næringsliv og flernasjonalt arbeide. Jeg er opptatt av å videreføre gestaltterapiens teori, men er samtidig redd for å miste den herlige anarkistiske tradisjonen vår. Jeg er også interessert i hvordan bruke diagnostisk tenkning i gestaltterapi. Denne interessen har vokst i årene jeg har undervist gestaltterapeutstudenter som ikke har medisinsk bakgrunn, og som derfor heller ikke er forberedt på å møte diagnostiske utfordringer i praksis. Jeg arbeider med å utvikle en diagnostisk modell som jeg håper kan være til hjelp for både gestaltstudenter og ferdige terapeuter. Modellens grunnprinsipper ble første gang presentert i instituttets festskrift, 2004.