Åshild Frida Vadstein KrügerHøyskolelektor

: Oslo: 93 21 12 91: aashild@gestalt.no

Åshild Frida Vadstein Krüger (f.1958) er utdannet gestaltterapeut (MCs) og veileder fra NGI, spesialpedagog (cand.polit.) fra UiO – og har i tillegg pedagogikk, engelsk og religion i fagkretsen. Hun har arbeidet som terapeut og veileder på heltid i egen fulltidspraksis og i kommunalt helsearbeid (1997-2008). Åshild var med å starte Norsk Gestalttidskrift og har skrevet flere artikler om gestalt. Hun har også arbeidet mye med formidling i erfaringsbasert undervisning og forelesninger – blant annet ved NGI og som høgskolelektor ved videreutdanninger ved Høgskolen i Lillehammer (2008-2013).