Alexandra VårvikTerapi student

Når det kommer en utfordrende periode i livet hjelper det å ikke stå alene i det. Jeg møter mine klienter med varme, aksept og respekt. Med hjelp av terapeutiske samtaler får de muligheten til å håndtere sine følelser, bearbeide vanskelige opplevelser, finne svar på utfordrende spørsmål, oppdage nye sider ved seg selv og utvikle sine ressurser. Jeg er gestaltterapeut NGF (Norsk Gestaltterapeutforening) under utdanning og er godkjent av Norges Gestalt Institutt til å ta imot klienter. Gjennom medlemskap i NGF er jeg forpliktet til å gå i regelmessige veiledninger for å kvalitetssikre mitt arbeid. Jeg er også forpliktet til å følge NGFs etiske retningslinjer og har full taushetsplikt.  Jeg startet min egen praksis i mars 2021 og tar imot klienter både digitalt og på mitt kontor i Lillestrøm sentrum. Jeg snakker norsk, engelsk og russisk.

Du kan lese mer om meg og ta kontakt på www.relasjonslab.no