Avskjedsforelesning av første lektor Daan van Baalen 18. juni kl 19.00

50 år med Gestaltterapi

I forbindelse med at Daan har pensjonert seg gir han en avskjedforelesning der han ser tilbake på sin karriere både som lege, gestaltterapeut, forsker, gründer, lærer og veileder.

Han gir et tilbakeblikk på sin yrkeskarriere og hvordan han har vært med på å forme og selv bli formet av gestaltterapiens teori og metode. Han vil også presentere noen tanker om hva han brenner for i dag.

Det vil i tillegg bli kunstneriske innslag, tid for mingling og prat med Daan, kollegaer og venner.

Forelesningen og samværet etterpå er åpent for alle interesserte.

Tid: 18. juni kl. 18.30-21.00
Forelesningen er kl. 19.00. Lokalene åpnes kl. 18.30.

Sted: Thon hotel Oslofjord, Sandvika

Pris: kr 200.-

Påmelding:
Avskjedsforelesning av første lektor Daan van Baalen 18. juni kl 19.00 – 18.06.2024 | Norsk Gestaltinstitutt Høyskole | Kjøp billetter | Hoopla