Har du lyst å bli lærer ved NGI?

Vi søker deg som har utdanning i gestaltterapi og gestaltcoaching og erfaring med gestalt som metode fra næringslivet.

Å bli lærer ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) innebærer en gradvis tilnærming til lærerjobben. Det første året vil bestå av opplæring i form av co- trening og veiledning. Deretter tilbyr vi fast deltidsstilling i størrelsesorden 50%.

Vi tilbyr et spennende fagmiljø med engasjerte kolleger og studenter. NGI har en sterk posisjon i gestaltmiljøet, både nasjonalt og internasjonalt og er en høyskole i utvikling. Skolen har et lite forskningsmiljø og ønsker å lede an i utviklingen av gestaltteori og dokumentasjon av gestaltfaglig praksis.

For ytterligere informasjon, kontakt rektor Bodil Stranden Riise på tlf. 911 31 876, e-post bodil@gestalt.no

Søknad med CV sendes ngi@gestalt.no innen 1. juni.