Digital undervisning ut vårsemestret

NGI har besluttet å videreføre digital undervisning for alle studenter ut dette semestret 

Denne beslutningen er tatt da det er mye usikkerhet rundt regionale og kommunale retningslinjer. Studentene ved NGI kommer fra forskjellige steder i landet som igjen har ulik smittesituasjon. Vi har derfor valgt å fortsette med digital undervisning ut vårsemestret.

Avgangsstudenter vil i tillegg få tilbud om avslutning på NGI i august og nærmere informasjon sendes de dette gjelder. Dette forutsetter at smittesituasjonen tillater det.

Alle studenter vil motta informasjon fra lærere og veiledere via Teams i forkant av undervisning og veiledning.

Skolens administrasjonskontor vil være betjent på hverdager, kl. 09.00-15.30.
Biblioteket vil være betjent tirsdager og fredager, kl. 08.30-15.00.  

Trenger du å hente/levere noe på skolen, ta kontakt med oss for å lage en avtale. Det samme gjelder ved utlån av bøker. Se HER for mer informasjon.

Telefon 22 59 16 50 eller e-post til ngi@gestalt.no

Har du mistanke om koronasmitte, kontakt din fastlege eller koronatelefonen. 

Kontaktinformasjon

  • Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015
  • Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på helsenorge.no.
  • Oslo kommunes koronatelefon: 21 80 21 82
  • Bærum kommunes koronatelefon: 67 50 59 99

Oppdatert, 28. mai  kl. 14.44