Digital undervisning ut vårsemestret

NGI har besluttet å videreføre digital undervisning for alle studenter ut dette semestret 

Denne beslutningen er tatt da det er mye usikkerhet rundt regionale og kommunale retningslinjer. Studentene ved NGI kommer fra forskjellige steder i landet som igjen har ulik smittesituasjon. Vi har derfor valgt å fortsette med digital undervisning ut vårsemestret.

Avgangsstudenter vil i tillegg få tilbud om avslutning på NGI i august og nærmere informasjon sendes de dette gjelder. Dette forutsetter at smittesituasjonen tillater det.

Alle studenter vil motta informasjon fra lærere og veiledere via Teams i forkant av undervisning og veiledning.

Skolens administrasjonskontor vil være betjent på hverdager, kl. 09.00-15.30.
Biblioteket vil være betjent tirsdager og fredager, kl. 08.30-15.00.  

Trenger du å hente/levere noe på skolen, ta kontakt med oss for å lage en avtale. Det samme gjelder ved utlån av bøker. Se HER for mer informasjon.

Telefon 22 59 16 50 eller e-post til ngi@gestalt.no

Har du mistanke om koronasmitte, kontakt din fastlege eller koronatelefonen. 

Kontaktinformasjon

  • Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015
  • Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på helsenorge.no.
  • Oslo kommunes koronatelefon: 21 80 21 82
  • Bærum kommunes koronatelefon: 67 50 59 99

Oppdatert, 28. mai  kl. 14.44

Vil du støtte at Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) forsker på gestaltterapi?

NGI arbeider kontinuerlig med forskning og utvikling (FoU) som er et krav fra Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) for at terapi- og coaching utdanningene kan være en del av høyere utdanning i Norge.

Forskning på gestaltterapi er viktig for fagets videre utvikling og en viktig faktor i det pågående arbeidet for å få gestaltterapi anerkjent som forskningsbasert og fritatt merverdiavgift i Norge. FoU-arbeidet skal dessuten styrke sammenhengen mellom FoU og utdanningene, styrke de faglige nettverkene og bidra til økt samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Du kan lese mer om høyskolens FoU-arbeid her.

Å drive FoU-arbeid er kostbart. NGI mottar noe økonomisk støtte for de FoU-prosjektene som er godkjent av SkatteFUNN. Forskningen kommer alle utøvere av gestaltfaget til gode og vi inviterer deg med dette til å støtte NGIs forskningsarbeid ved å gi en pengegave som kan betales inn til kontonummer 1503.33.35323. Innbetalingen merkes «Støtte FoU».

NGI_nye nettsider