Har du lyst å bli veileder ved NGI?

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) søker deg som er utdannet gestaltveileder og som er godkjent og sertifisert av NGF.

Som veileder ved NGI skal du veilede studenter i deres gestaltpraksis mens de er studenter ved NGI. Du vil ha faste veiledningsgrupper som du følger gjennom skoleåret. Det er ønskelig at du kan starte co-veiledning allerede nå på slutten av vårsemestret.

NGI har et spennende fagmiljø med engasjerte kolleger og studenter. Skolen har en sterk posisjon i gestaltmiljøet, både nasjonalt og internasjonalt og er en høyskole i utvikling. Skolen har et lite forskningsmiljø og ønsker å lede an i utviklingen av gestaltteori og dokumentasjon av gestaltfaglig praksis.

Vi tilbyr konsulentoppdrag som veileder for skoleåret 2021/22.

For ytterligere informasjon, kontakt rektor Bodil Stranden Riise på tlf. 911 31 876, e-post bodil@gestalt.no

Søknad med CV sendes ngi@gestalt.no innen 17. februar.