Gratis støttesamtaler til studenter som er medlem i SiO

2020 har vært et spesielt år og familiegleden vil utebli for mange studenter i år. Corona pandemien fører til at mange, norske så vel som utenlandske studenter, ikke
kan få den sosiale kontakten og gleden julen vanligvis medbringer. Det er ekstra tungt å sitte isolert og ensom i denne perioden.

Studentene ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) trenger praksis for å fullføre sine studier innen gestaltterapi og gestaltcoaching og med dette som bakteppe tilbyr våre studenter gratis støttesamtaler og coachingsamtaler til alle studenter som er medlemmer i SiO.

Studentene fra NGI som stiller seg til disposisjon, har kommet så langt i studiene at de har fått godkjenning av høyskolen til å praktisere og de mottar regelmessig veiledning på det arbeidet de gjør.

Se vedlegg for Kontaktinformasjon.  Du tar selv kontakt med den du ønsker.

Studenter tilbyr terapi, coaching og veiledning

Studenter i terapiutdanningens 3. og 4. studieår tilbyr terapi til redusert pris,
Studenter i coachingutdanningens 2. studieår tilbyr coaching til redusert pris og
Studenter i veilederutdanningen tilbyr veiledning til redusert pris.

Du må selv ta kontakt med den du ønsker å avtale tid med.

 

 

 

 

 

 

 

Her finner du oversikten over studenter som tilbyr Terapi.

Her finner du oversikten over studenter som tilbyr Coaching.

Her finner du oversikten over studenter som tilbyr Veiledning