Studiestart og koronaberedskap

Smittevernrutiner for studenter og ansatte

Høstsemestret er i gang og på NGI følger vi med på utviklingen av korona situasjonen og vi forholder oss til råd fra myndighetene.

Vi har nå en situasjon med økende smitte i samfunnet og det er svært viktig at alle studenter og ansatte etterlever våre smittevernrutiner. Med varhet og god omsorg for hverandre er sjansen stor for at vi skal få til et godt høstsemester sammen.

Nye rutiner for smittevern gjelder for alle studenter og ansatte som skal oppholde seg i lokalene til Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI).  Generelle smittevernrutiner for studenter og ansatte.

Enhver student og ansatt har ansvar for å overholde gjeldende smittevernrutiner.

Det anbefales å bruke munnbind på kollektivtransport i Oslo, samt til og fra Oslo. Tilsvarende anbefaling gjelder også Indre Østfold. Anbefalingen gjelder i første omgang fra mandag 17. august og tre uker frem.

Vi oppfordrer alle studenter til å følge med på skolens nettside for informasjon.

Studenter som av helsemessige årsaker ikke kan møte til fysisk undervisning, kan delta på undervisningen digitalt via Teams. I slike tilfeller skal studentene melde fra om dette på e-post til lærer som skal undervise samlingen, og med kopi til ngi@gestalt.no.

NGIs bibliotek vil være betjent tirsdag og fredager fra og med uke 33. Se bibliotekets smitteverntiltak og hva de har å si for deg.


Har du mistanke om koronasmitte, kontakt din fastlege eller koronatelefonen. 

Kontaktinformasjon 

  • Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015
  • Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på helsenorge.no.
  • Oslo kommunes koronatelefon: 21 80 21 82
  • Bærum kommunes koronatelefon: 67 50 59 99