Undervisning og koronaberedskap

Mer digital undervisning

Vi har en situasjon med stadig økende koronasmitte i samfunnet, og da spesielt i Oslo regionen. Vi henter informasjon fra ulike offentlige instanser og føringene er mer digital undervisning samt redusere antall personer som er tilstede på skolen.

Ved NGI fortsetter vi inntil videre med noe undervisning på skolen, og da med færre studenter som er fysisk tilstede. Resten bør være digitale. Alle studenter vil motta informasjon i forkant av samling og oppfordres til å følge med på skolens nettside og i klasseteamene.

Det er svært viktig at alle studenter og ansatte etterlever våre smittevernrutiner. Med varhet og god omsorg for hverandre er sjansen stor for at vi skal få til et godt høstsemester sammen.

Nye rutiner for smittevern gjelder for alle studenter og ansatte som skal oppholde seg i lokalene til Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI).  Generelle smittevernrutiner for studenter og ansatte.

Enhver student og ansatt har ansvar for å overholde gjeldende smittevernrutiner.

Munnbind
Det anbefales på det sterkeste å bruke munnbind på reise/kollektivtransport hvor det ikke er mulig å overholde forsvarlig avstand til andre.

På NGI må alle studentene bruke munnbind på skolen, spesielt er dette viktig ved ankomst/avreise fra skolen og i pausene i skolens fellesområder.

Se HER for apotekets veilder om riktig bruk av munnbind.

Studenter som ikke tør komme til skolen, eller av helsemessige årsaker ikke kan møte til fysisk undervisning, kan delta digitalt via Teams. I slike tilfeller skal studentene melde fra om dette på e-post til lærer som skal undervise samlingen, og med kopi til ngi@gestalt.no. Dette gjelder også for studenter som ikke kan delta på samlingen. Ved spørsmål, ta kontakt med den læreren som skal undervise samlingen.

Nåværende tiltak opprettholdes frem til 1. januar 2021.

NGIs bibliotek vil være betjent tirsdag og fredager fra og med uke 33. Se bibliotekets smitteverntiltak og hva de har å si for deg.

Saken er sist oppdatert 9. desember kl. 10.57.


Har du mistanke om koronasmitte, kontakt din fastlege eller koronatelefonen. 

Kontaktinformasjon 

  • Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015
  • Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på helsenorge.no.
  • Oslo kommunes koronatelefon: 21 80 21 82
  • Bærum kommunes koronatelefon: 67 50 59 99