NGI åpner for avgangsstudentene

Ved NGI gjennomføres det i disse dager muntlig eksamen for avgangsstudentene i terapi- og coachingutdanningen.

Med unntak av dette er hovedregelen fremdeles digital undervisning ut vårsemestret, og flest mulig skal jobbe hjemmefra.

Vi minner om smittevernsreglene;

  1. Vaske hender og ha god hostehygiene.
  2. Holde god avstand, minimer all kontakt.
  3. Holde deg hjemme om du føler deg dårlig eller har luftveissymptomer.

Vi har forsterket renhold spesielt på utsatte steder som toalett og vasker. Vi følger FHI sine retningslinjer – hvor også mer detaljer rundt smittevern er beskrevet.