NGI stenger skolen fra og med torsdag 12. mars

Regjeringen har stengt alle landets universiteter og høgskoler

All undervisning ved NGI avlyses inntil videre ut april måned.

Her ved NGI har vi en undervisningsform som er slik at vi må kunne ha nærkontakt og derfor iverksetter vi dette tiltaket som kan bidra til å redusere smitterisikoen blant studenter, ansatte og samfunnet som helhet. Studenters og ansattes helse og sikkerhet er tross alt høyeste prioritet.

Administrasjonen og lærere arbeider med å finne gode løsninger for hvordan vi sammen kan avslutte skoleåret, og for avgangsstudenter, avslutte utdanningen.

Vi har nå på plass en digital plattform som vi kan benytte blant annet i fjernundervisning med studenter dersom skolen fortsatt må holde stengt resten av våren. 

Alle studenter informeres fortløpende om tiltak for den enkelte klasse/klassetrinn. 

Vi oppfordrer alle studenter til å ta kontakt med klasselærer eller administrasjonen ved behov.  
Vi arbeider alle hjemmefra og ønsker å støtte alle våre studenter i denne utfordrende tiden vi lever i. Kontaktinformasjon finner dere her.

 

Til nye søkere

Skolen følger opp, som normalt, søknader til studier som har oppstart til høsten.

Alle søkere vil bli kontaktet.

Informasjonsmøter  settes opp digitalt. Se her for informasjon.