Vil din bedrift ha besøk av våre studenter?

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) tilbyr ettårig studium i relasjonsledelse i organisasjoner som er en etterutdanning for gestaltterapeuter, gestaltcoacher, og andre profesjons- og yrkesutøvere som har relevant arbeidserfaring. 

I dette programmet lærer studentene ytterligere å lede endrings- og utviklingsprosesser i felt av mer kompleks art som grupper, team og organisasjoner. 

Studentene skal også praktisere i en bedrift hvor de får mulighet til å trene på å arbeide som konsulenter i team, samt å tilføre bedriften nye perspektiver og økt oppmerksomhet på utviklingsmuligheter.

Bedriftbesøket vil foregå i forbindelse med studentenes undervisnings samling 15. og 16. mai 2018.
Se her for mer informasjon om opplegget.

Mennesker i gruppe_NGI