Har du lyst å bli lærer ved NGI?

Vi søker deg som har utdanning i og klinisk erfaring med gestaltterapi i tillegg til annen relevant utdanning på minimum master nivå.

Å bli lærer ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) innebærer en gradvis tilnærming til lærerjobben. Det første året vil bestå av opplæring i form av co- trening og veiledning. Deretter tilbyr vi fast deltidsstilling i størrelsesorden 50-80%. Søkere med førsteamanuensis- eller førstelektorkompetanse vil bli foretrukket.

Vi tilbyr et spennende fagmiljø med engasjerte kolleger og studenter. NGI har en sterk posisjon i gestaltmiljøet, både nasjonalt og internasjonalt og er en høyskole i utvikling. Skolen har et lite forskningsmiljø og ønsker å lede an i utviklingen av gestaltteori og dokumentasjon av gestaltfaglig praksis.

For ytterligere informasjon, kontakt rektor Bodil Stranden Riise på tlf. 911 31 876, e-post bodil@gestalt.no

Søknad med CV ønskes innen 1. april. 

Vil din bedrift ha besøk av våre studenter?

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) tilbyr ettårig studium i relasjonsledelse i organisasjoner som er en etterutdanning for gestaltterapeuter, gestaltcoacher, og andre profesjons- og yrkesutøvere som har relevant arbeidserfaring. 

I dette programmet lærer studentene ytterligere å lede endrings- og utviklingsprosesser i felt av mer kompleks art som grupper, team og organisasjoner. 

Studentene skal også praktisere i en bedrift hvor de får mulighet til å trene på å arbeide som konsulenter i team, samt å tilføre bedriften nye perspektiver og økt oppmerksomhet på utviklingsmuligheter.

Bedriftbesøket vil foregå i forbindelse med studentenes undervisnings samling 15. og 16. mai 2018.
Se her for mer informasjon om opplegget.

Mennesker i gruppe_NGI