INSPIRASJONSDAG FOR VEILEDERE

NGI inviterer til fagdag for deg som har tatt veilederutdanning 

Vi ser for oss en dag der vi kan dele kunnskap og erfaring. Tema for dagen vil være;

  • Aksjonsforskningsmodellen
  • Hvordan styre veiledningen
  • Hvordan jobber vi med det som oppstår
  • Ulike måter å veilede på

Vi kommer til å jobbe konkret med case, både to og to og i plenum. Dette vil gi oss anledning til å dele og drøfte både teori og metode.

Leder for dagen er Helga Tveit, fagansvarlig for NGIs veilederutdanning.

Tidspunkt: Mandag 16. april 2018 kl. 09.30-17.30, inkl. en times lunchpause

Sted:  NGI, Pilestredet 75 C

Deltakeravgift kr. 2 500.- / Fagdagen gir 7 PFO timer.

Påmelding til ngi@gestalt.no innen 1. april 2018.