Søker du gruppeterapi, kurs, eller workshops?

Terapigrupper, kurs og workshops ledet av gestaltterapeuter

Tilbudene som ligger her er ikke i regi av Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, men av gestaltterapeuter som annonserer sine tilbud på skolens nettsider.

Ønsker du å benytte vedlagte tilbud så må du ta direkte kontakt med den aktuelle terapeuten.

Oslo, Terapigrupper for søkere til NGI 2. – 3. juni, og 25. -26. august med Elisabeth Eie

Oslo, Terapigruppe for søkere til NGI med Heidi Gaupseth og Vibeke Visnes

Oslo, Terapigruppe for søkere til NGI 2018 – TerapeutHuset

Oslo, Terapigruppe kvelds- eller dagtid – vår 2018 med Elisabeth Eie

WORKSHOPS

Oslo, Sansevar og sansbar ny workshop med Elisabeth Eie og Sigrun Marie Skarsgard